Sat, 19 October 2019

RBU - ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΠΟΚΡΟΥΟΥΜΕ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας κοινοποιούμε την εξώδικη διαμαρτυρία μετ’  επιφυλάξεως δικαιωμάτων, την οποία απέστειλε ο Σύλλογός μας προς την Τράπεζα, αποκρούοντας οποιαδήποτε μεθόδευση υφαρπαγής της «συναίνεσης» των εργαζομένων, στο πλαίσιο των ομαδικών ή εξατομικευμένων ενημερωτικών συναντήσεων εκπροσώπων της Διοίκησης με εργαζόμενους του RBU.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 (εσ. 28141)  & 216 9001245, 216 4001699 (εσ. 81699).

                                                                                                               

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​     ​​ Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

     Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Μπεμπένης Εμμανουήλ                     ​​ Γοίλιας Ισίδωρος

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ​​ ΠΑΣΗΣ       ΔΗΜΟΣΙΑΣ      ΑΡΧΗΣ

                                                                                  

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

                                            Μετ’επιφυλάξεως  δικαιωμάτων                                             

 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 170, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής, αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

            Όπως γνωρίζετε άριστα, ήδη, από τις 30.05.2019 έχετε δεσμευθεί εγγράφως ότι οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο RBU και στις αντίστοιχες υποστηρικτικές εργασίες (SB, Retail credit, RBU Loan Admin, RBU Legal) θα μεταφερθούν στο νέο εταιρικό σχήμα μόνο εφόσον το επιθυμούν. Ειδικότερα, με το από 30.05.2019 Δελτίο Τύπου σας γνωστοποιήσατε την συμφωνία που έλαβε χώρα μεταξύ υμών και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας επί της οποίας ρητά προβλέπεται ότι «οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν σε όποιο μελλοντικό σχήμα υπάρξει, εκτός εάν οι ίδιοι δεν το επιθυμούν» και ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει απόλυτος σεβασμός των εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η δέσμευσή σας αυτή αποτυπώθηκε και στην από 03.06.2019 επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου με θέμα τη «δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 1ο τρίμηνο του 2019», όπου επίσης τίθεται ως προϋπόθεση η εθελοντική και μόνο μετάβαση των εργαζομένων στο οποιοδήποτε νέο εταιρικό σχήμα με δήλωση της θέλησής τους πριν την έναρξή του καθώς και η αξιοποίηση όσων συναδέλφων αποφασίσουν να παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς. Την ίδια ακριβώς δέσμευση για την εθελοντική και μόνο συμμετοχή των συναδέλφων στο νέο εταιρικό σχήμα και την αξιοποίηση όσων επιλέξουν να παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς επαναλάβατε και σε έγγραφες απαντήσεις σας επί των τεθέντων από συναδέλφους ερωτημάτων για τη δημιουργία του νέου εταιρικού σχήματος.

           

Εν τούτοις, η ως άνω δέσμευσή σας που αποτελεί μάλιστα περιεχόμενο της από 28.05.2019 συμφωνίας σας με την ΟΤΟΕ τελεί σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις του κ. Γεωργίου Γεωργακόπουλου, Δ/ντος Συμβούλου της νέας εταιρείας διαχείρισης, Ανώτερου Γενικού Διευθυντή και μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος δήλωσε στην επιτόπια ενημέρωση προς το προσωπικό του RBU στη Θεσσαλονίκη κατά την 20η Ιουνίου 2019 ότι εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν να παραμείνουν στην Τράπεζα δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω έλλειψης θέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς. Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την ως άνω δήλωση του κ. Γεωργακόπουλου και την αποκρούουμε ως μη σύννομη, δεδομένου ότι τελεί σε πλήρη αντίθεση με την έγγραφη συμφωνία σας με την ΟΤΟΕ και τις προρρηθείσες διακηρύξεις σας για απόλυτο σεβασμό του δικαιώματος των εργαζομένων να μεταβούν στο νέο εταιρικό σχήμα μόνο με τη θέλησή τους, καθώς και της δέσμευσής σας ότι όσοι τελικά αποφασίσουν να παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς θα αξιοποιηθούν χωρίς να υποστούν βλαπτικές συνέπειες επί των όρων εργασίας τους ή και του δικαιώματος τους στην απασχόληση.

 

Η ως άνω δήλωση του κ. Γεωργακόπουλου έρχεται ως αποκορύφωμα μιας σειράς περιστατικών άσκησης ψυχολογικής πίεσης σε εργαζομένους στο RBU εν όψει και της διαδικασίας των ομαδικών ενημερωτικών συναντήσεων προκειμένου να υφαρπαχθεί η δήθεν συναίνεση των συναδέλφων μας ως προς τη μετάβασή τους στο νέο εταιρικό σχήμα. Σας υπενθυμίζουμε γεγονότα από το πρόσφατο παρελθόν και σας εφιστούμε την προσοχή διότι το κλίμα ψυχολογικής πίεσης που καλλιεργείτε σε εργαζομένους εν όψει οποιουδήποτε «εθελούσιου προγράμματος» μπορεί να λάβει πολλές φορές δραματικές προεκτάσεις θέτοντας σε κίνδυνο την ψυχική τους υγεία, όπως αποδείχτηκε στην πράξη σε άλλες επιχειρήσεις. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η ως άνω δήλωση του κ. Γεωργακόπουλου είναι σαφώς ενταγμένη σε ένα καλά οργανωμένο και μεθοδευμένο σχέδιο υφαρπαγής της συναίνεσης των εργαζομένων για την μεταφορά τους στο νέο εταιρικό σχήμα και σας προειδοποιούμε ότι οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια στο μέλλον θα βρεθεί αντιμέτωπη αφενός μεν με την αγωνιστική δράση του σωματείου μας, αφετέρου δε με τις δέουσες νομικές ενέργειες.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και αποκρούουμε ως μη σύννομη την ως άνω δήλωση καθώς και κάθε άλλο περιστατικό άσκησης ψυχολογικής πίεσης σε συναδέλφους απασχολούμενους στο RBU και στις αντίστοιχες υποστηρικτικές υπηρεσίες, που αποσκοπεί στην υφαρπαγή της συναίνεσης των εργαζομένων για τη μεταφορά τους στο νέο εταιρικό σχήμα. Σας καλούμε όπως εν όψει του σταδίου των ομαδικών ενημερωτικών συναντήσεων και εν συνεχεία των εξατομικευμένων παραλείψετε οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια έρχεται λειτουργήσει ως μέσο υφαρπαγής της «συναίνεσης» των εργαζομένων καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που υπονομεύει τη συμφωνία με την ΟΤΟΕ για εθελοντική και μόνο μετάβαση των εργαζομένων στο νέο σχήμα με δήλωση της θέλησής τους πριν την έναρξή του καθώς και την αξιοποίηση όλων όσων δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να μεταβούν σ’ αυτό.

ΑΛΛΩΣ

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια και στην προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής, αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας την παρούσα ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

                                      

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

ΔΗΜΗTΡΙΟΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑTΑΡΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗTΡΩΟΥ ΔΣΑ: 18443

ΣΟΛΩΝΟΣ 51 – ΑΘΗΝΑ T.Κ. 10672

TΗΛ. 210 3645656 – FAX: 2103645651