Mon, 03 August 2020

RBU ​​ – ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ​​ ΜΕΣΑ

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

 ​​ ​​​​ σας κοινοποιούμε την κατ’ αρχήν εξώδικη διαμαρτυρία μετ’  επιφυλάξεως δικαιωμάτωντην οποία απέστειλε ο Σύλλογός μας προς την Τράπεζα, μετά και τις καταγγελίες που δεχθήκαμε από συναδέλφους μας στο RBU για άσκηση πιέσεων από εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ), στο πλαίσιο των ατομικών συνεντεύξεων, με στόχο την υφαρπαγή της «συναίνεσης» των εργαζομένων για τη μετάβαση στο νέο εταιρικό σχήμα (Intrum).

 ​​​​ Επιπλέον, έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί η νομική μας υπηρεσία για την αναζήτηση και στοιχειοθέτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, προκειμένου να υπάρξει από πλευράς μας άμεσα προσφυγή, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, για τέτοιου τύπου ενέργειες.

 ​​ ​​​​ Στο ίδιο πλαίσιο, καλούμε τους συναδέλφους μας να συνεχίζουν να επικοινωνούν με το Σύλλογό μας και να μας καταγγέλλουν αντίστοιχες αντιδεοντολογικές και παράτυπες συμπεριφορές, προκειμένου να αναληφθούν από πλευράς μας όλες οι δέουσες ενέργειες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 (εσ. 28141) & 216 9001245.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ο Γεν. Γραμματέας

Μπεμπένης Εμμανουήλ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Γοίλιας Ισίδωρος

______________________________________________________________________


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ

ΠΑΣΗΣ       ΔΗΜΟΣΙΑΣ      ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

​​ Μετ’ επιφυλάξεως  δικαιωμάτων

 

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αρ. 170, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία: «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής, αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

            Όπως γνωρίζετε άριστα δυνάμει της από 25.07.2019 έγγραφης συμφωνίας σας με την Ο.Τ.Ο.Ε. ρητά προβλέφθηκε ο εθελοντικός χαρακτήρας της μετάβασης στο νέο εταιρικό σχήμα της Intrum των συναδέλφων που απασχολούνται στο RBU. Πολύ περισσότερο, με την ίδια έγγραφη συμφωνία δεσμευθήκατε ότι όσοι εργαζόμενοι επιλέξουν την παραμονή τους στην Τράπεζα Πειραιώς θα αξιοποιηθούν σε άλλες τραπεζικές εργασίες σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Οργανισμό Προσωπικού. Η έγγραφη αυτή συμφωνία με την ΟΤΟΕ ήρθε ως συνέχεια των προηγούμενων έγγραφων δεσμεύσεων, αφού ήδη με το από 30.05.2019 Δελτίο Τύπου σας γνωστοποιήσατε την συμφωνία που έλαβε χώρα μεταξύ υμών και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος επί της οποίας ρητά προβλέπεται ότι «οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν σε όποιο μελλοντικό σχήμα υπάρξει, εκτός εάν οι ίδιοι δεν το επιθυμούν» και ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει απόλυτος σεβασμός των εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η ίδια ακριβώς δέσμευση αποτυπώθηκε και στην από 03.06.2019 επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα τη «δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 1ο τρίμηνο του 2019», όπου επίσης τίθεται ως προϋπόθεση η εθελοντική και μόνο μετάβαση των εργαζομένων στην Intrum με δήλωση της θέλησής τους πριν την έναρξή του καθώς και η αξιοποίηση όσων συναδέλφων αποφασίσουν να παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς. Την ίδια ακριβώς δέσμευση για την εθελοντική και μόνο συμμετοχή των συναδέλφων στο νέο εταιρικό σχήμα και την αξιοποίηση όσων επιλέξουν να παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς επαναλάβατε και σε έγγραφες απαντήσεις σας επί των τεθέντων από συναδέλφους ερωτημάτων για τη δημιουργία του νέου εταιρικού σχήματος.

            Εν τούτοις, ήδη από τις 29.07.2019 οι συνάδελφοι που απασχολούνται στο RBU βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα καλά ενορχηστρωμένο και μεθοδευμένο σχέδιο υφαρπαγής της συναίνεσής τους για τη μετάβαση στο νέο εταιρικό σχήμα τηςIntrum, το οποίο στηρίζεται στην άσκηση ψυχολογικής πίεσης και εκβιασμών από την πλευρά σας. Πλήθος συναδέλφων έρχονται καθημερινά προ του εκβιαστικού διλήμματος να συνηγορήσουν στη μετάβαση τους στην Intrum διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Το κλίμα ψυχολογικής τρομοκρατίας προς τους συναδέλφους ενισχύεται και από τις δυσμενείς μεταθέσεις που αποφασίσατε όλως τυχαίως αυτές τις ημέρες στο Δίκτυο. Η ως άνω αντισυμβατική, καταχρηστική και παράνομη συμπεριφορά σας έρχεται ως αποκορύφωμα της μέχρι σήμερα στάσης σας και αποκαλύπτει την πλήρη διάσταση μεταξύ των έγγραφων δεσμεύσεων και των πράξεων σας όλο αυτό το διάστημα, αφού ήδη από τις 01.07.2019 διαμαρτυρηθήκαμε εντόνως και αποκρούσαμε ως μη σύννομη τη δήλωση του κ. Γεωργίου Γεωργακόπουλου, Δ/ντος Συμβούλου της νέας εταιρείας διαχείρισης, Ανώτερου Γενικού Διευθυντή και μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος δήλωσε στην επιτόπια ενημέρωση προς το προσωπικό του RBU στη Θεσσαλονίκη κατά την 20η Ιουνίου 2019 ότι εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν να παραμείνουν στην Τράπεζα δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω έλλειψης θέσεων στην Τράπεζα Πειραιώς.

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε εντόνως και αποκρούουμε ως μη σύννομη κάθε απόπειρα ψυχολογικής πίεσης και εκβιασμού προς τους συναδέλφους, ώστε να αποδεχθούν την μετακίνησή τους στην Intrum. Σας υπενθυμίζουμε ότι η από 25.07.2019 έγγραφη συμφωνία σας με την ΟΤΟΕ για το δικαίωμα παραμονής των συναδέλφων στην Τράπεζα Πειραιώς με την αξιοποίηση τους σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και τα όσα ορίζονται στον Οργανισμό Προσωπικού, παράγει πλήρη έννομα αποτελέσματα και σας καθιστά υπόχρεους σύμφωνα με τον νόμο, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η συμπεριφορά σας αυτή συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ως «ηθική παρενόχληση» προς τους συναδέλφους με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τις αστικές και ποινικές σας ευθύνες. Με την παρούσα καταγγέλλουμε οποιαδήποτε μεθόδευση έρχεται να παρουσιάσει ως μονόδρομο την μετάβαση στην Intrum υπό την απειλή μονομερών βλαπτικών μεταβολών και την υπαγωγή σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και σας προειδοποιούμε ότι οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια θα βρεθεί αντιμέτωπη αφενός μεν με την αγωνιστική δράση του σωματείου μας, αφετέρου δε με τις δέουσες νομικές ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και αποκρούουμε ως μη σύννομη κάθε ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση ψυχολογικής πίεσης ή εκβιασμών από την πλευρά σας προς τους συναδέλφους μας προς το σκοπό αποδοχής της μετακίνησής τους στηνIntrum στο πλαίσιο των ατομικών συναντήσεων που διεξάγετε και σας καλούμε να παραλείψετε κάθε άλλη παρόμοια ενέργεια στο μέλλον.

Σας καλούμε, όπως σεβαστείτε το πλαίσιο της από 25.07.2019 συμφωνίας σας με την ΟΤΟΕ και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτήν αναφορικά με το σεβασμό του δικαιώματος των εργαζομένων στο RBU να παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς και να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσωπικού χωρίς να καταστούν αποδέκτες μονομερών βλαπτικών ενεργειών.

                                                                                                                                            ΑΛΛΩΣ

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια και στην προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

                

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής, αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας την παρούσα ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

                                      

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΣΑ: 18443

ΣΟΛΩΝΟΣ 51 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 10672

4