Thu, 30 June 2022

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

 

sepe

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

όπως ήδη γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας έχει κινηθεί με πλήθος ενεργειών και στοχευμένων παρεμβάσεων, προκειμένου να υπάρξει λύση στο θέμα της αποζημίωσης των υπολοίπων αδειών παρελθόντων ετών.

Ωστόσο, ο τρόπος αποζημίωσης, από πλευράς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Δ.Α.Δ), στις αρχές του έτους, έγινε με μεθόδους μαθητευόμενων μάγων, έχοντας ως αποτέλεσμα να συνεχίζουν να εμφανίζονται ανεξόφλητα υπόλοιπα αδείας στο σύστημα.

Για το λόγο αυτό, ζητήσαμε από τους συναδέλφους μας να μας εξουσιοδοτήσουν εγγράφως, αποστέλλοντας παράλληλα εκτυπωμένα τα υπόλοιπα αδείας τους ανά έτος, της τελευταίας 5ετίας, προκειμένου να διεκδικήσουμε να δοθεί οριστική λύση ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής.

Για τους συναδέλφους, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, προσφύγαμε στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, επιζητώντας τη δικαίωσή τους ως προς τις νόμιμες οικονομικές απαιτήσεις τους, έναντι των οφειλομένων υπολοίπων αδείας.

Η συζήτηση της Εργατικής Διαφοράς πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Συλλόγου μας και των εκπροσώπων της Διοίκησης, ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικού Τομέα, στα τέλη Ιουνίου λόγω και της πολύμηνης αποχής των δικηγόρων.

Με μια απόφαση – καταπέλτη, στα μέσα Ιουλίου, η Επιθεώρηση Εργασίας δικαιώνει πλήρως τις θέσεις του Συλλόγου μας, αφού: «διαπιστώνεται οφειλή αποδοχών μη ληφθείσας αδείας και για το λόγο αυτό καλείται η Τράπεζα να συμμορφωθεί και να εξοφλήσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τα ως άνω υπόλοιπα αδειών προσκομίζοντας τα σχετικά παραστατικά στην υπηρεσία μας».

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

όπως και εσείς κατανοείτε, με την ίδια συνεπή και υπεύθυνη στάση διεκδικήσαμε εξαρχής την πλήρη ρύθμιση και εναρμόνιση της Τράπεζας έναντι των συμβατικών της υποχρεώσεων, σε ό,τι αφορά τα θέματα λήψης κανονικής αδείας για το προσωπικό και την αντιστροφή της πλήρως απορρυθμισμένης εικόνας που ίσχυε μέχρι πρότινος, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας να αδυνατούν να κάνουν χρήση της κανονικής τους αδείας, πόσω μάλλον των επιπλέον ημερών αδείας bonus, που προβλέπονται από τις ΣΣΕ του κλάδου.

Επιπλέον, διεκδικήσαμε μέχρι τέλους την πλήρη αποζημίωση των ανεξάντλητων υπολοίπων αδείας, για τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Η συγκεκριμένη απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί μία ακόμη συλλογική νίκη, στην κατεύθυνση της προστασίας των εργασιακών μας δικαιωμάτων, και ανοίγει, προφανώς, το δρόμο για την αντίστοιχη διεκδίκηση οικονομικών αποζημιώσεων από μέρους και των υπολοίπων συναδέλφων, που έχουν ανεξάντλητα υπόλοιπα αδείας.

Για το λόγο αυτό, καλούμε τους συναδέλφους που και αυτοί επιθυμούν την αποζημίωση των ανεξάντλητων υπολοίπων αδείας τους να επικοινωνήσουν μαζί μας, συμπληρώνοντας τη συνημμένη εξουσιοδότηση (δείτε εδώ), με εκτυπωμένα τα υπόλοιπα αδείας τους ανά έτος, και να μας τα αποστείλουν ηλεκτρονικά, προκειμένου να διεκδικήσουμε να δοθεί οριστική λύση ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής.

Από την πλευράς μας, δηλώνουμε αυτονόητα, για ακόμη μια φορά, τη διαθεσιμότητά μας για την επίλυση ενός χρονίζοντος προβλήματος, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι η Δ.Α.Δ  και η χρόνια αφωνία του … «Συλλόγου της Σιωπής».

Και οι δύο παραμένουν υπόλογοι έναντι των συναδέλφων, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας, στο υπόμνημα θέσεων, που κατέθεσε για το συγκεκριμένο ζήτημα στην Επιθεώρηση Εργασίας, ανερυθρίαστα δηλώνει ότι: «όλες οι αξιώσεις αποζημίωσης αδείας πριν το έτος 2011 έχει παραγραφεί και δεν οφείλεται από την Τράπεζα Πειραιώς»

Το γεγονός αυτό οφείλει όχι μόνο να προβληματίσει τους συναδέλφους με υπόλοιπα αδείας πέραν της πενταετίας, αλλά και να τους κινητοποιήσει άμεσα για την εξάντληση των υπολοίπων αυτών εντός του τρέχοντος έτους.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου  216 4001691 – 3 (εσ. 81691 – 3), 216 4001974 (εσ. 81974) & 216 9001245.

                                           Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                           Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                   Εμμανουήλ Μπεμπένης                                Ισίδωρος Γοίλιας