Sun, 29 May 2022

ΝΕΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

  •   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

– ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

apair

 

                                                                         Aut viam inveniam aut faciam            

                          (Ή θα τον βρούμε το δρόμο ή θα τον φτιάξουμε)    

                                                                                                                                               Αννίβας – Καρχηδόνιος στρατηλάτης              

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας όλο το προηγούμενο διάστημα έχει κινηθεί με πλήθος ενεργειών και παρεμβάσεων, στην κατεύθυνση της βελτίωσης των εργασιακών  συνθηκών.

1.      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με πρωτοβουλία μας έχουν ήδη διενεργηθεί πολλαπλοί έλεγχοι, με τη συνδρομή των κατά τόπους Επιθεωρήσεων Εργασίας και έχουν δοθεί λύσεις στο πρόβλημα της συστηματικής υπέρβασης του ημερήσιου χρόνου εργασίας, σε μια σειρά από καταστήματα και κεντρικές υπηρεσίες της Τράπεζας, ανά την Ελλάδα.

Τελευταία χαρακτηριστική περίπτωση, αυτή του καταστήματος Λόφου Αξιωματικών, στο Περιστέρι, το οποίο επανειλημμένως έχει επισημανθεί για θέματα καταστρατήγησης του νομίμου ωραρίου εργασίας.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και στον πρόσφατο έλεγχο της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, σε υλοποίηση αιτήματός μας για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και αναμένεται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κατά νόμο διοικητικές κυρώσεις.

2.      ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το Μάρτιο του 2016 υπεγράφη η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ – Τραπεζών, τριετούς διάρκειας, με σαφείς προβλέψεις για την προστασία της οικογένειας.

 Για το συγκεκριμένο ζήτημα στο ενημερωτικό δελτίο της ΟΤΟΕ, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, αναφέρεται ότι:

 «Η σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα των παιδιών σε έναν από τους δύο γονείς, έγγαμους, άγαμους, θετούς ή ανάδοχους, θα χορηγείται στους εργαζόμενους, που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της άδειας αυτής. Θα εξαιρούνται μόνον οι περιπτώσεις που θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι υπηρεσιακών αναγκών, τους οποίους θα πρέπει να αιτιολογούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των τραπεζών».

 Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, σε όσες ελάχιστες παρεκκλίσεις υπέπεσαν στην αντίληψή μας για το θέμα αυτό, σε καταστήματα και κεντρικές υπηρεσίες, έγιναν από πλευράς μας άμεσα σχετικές διορθωτικές παρεμβάσεις για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κλαδικής σύμβασης.

Απώτερος στόχος είναι να υπάρξει και στους συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους εναρμόνιση, με την ούτως ή άλλως ακολουθούμενη πρακτική και στην υπόλοιπη Τράπεζα, κατ΄ εφαρμογή της κλαδικής ΣΣΕ, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τους επικεφαλής των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

3.      ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν, δυστυχώς, καταγγελίες για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά σε βάρος συναδέλφων μας, με πρωταγωνιστές συγκεκριμένους Διευθυντές από το δίκτυο των καταστημάτων.

Οι συμπεριφορές αυτές δεν εστιάζονται απλά και μόνο στην ούτως ή άλλως απαράδεκτη πίεση που ασκείται για την επίτευξη ανέφικτων στόχων –  υποσκάπτοντας με τρόπο διαβρωτικό και εν τέλει αντιπαραγωγικό το ομαδικό πνεύμα, που οφείλει να διέπει τις σχέσεις στους εργασιακούς χώρους – αλλά υπερβαίνουν κατά πολύ τα κοινώς παραδεκτά πλαίσια επαγγελματικής συμπεριφοράς, φθάνοντας στο σημείο να λαμβάνουν χαρακτήρα απρόκλητων επιθέσεων, ακόμη και με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, σε βάρος εργαζομένων στο δίκτυο.

Η παρέμβαση του Συλλόγου μας και σε αυτήν την περίπτωση υπήρξε άμεση, με επιτόπιες μάλιστα επισκέψεις στους χώρους, καθιστώντας σαφές ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές και πρακτικές πέρα από καταδικαστέες δεν μπορούν επ΄ ουδενί να γίνουν ανεκτές. Παράλληλα, σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις, παρακολουθείται στενά η εξέλιξη αυτών των περιπτώσεων, ώστε να υπάρξει άμεση αντιστροφή αυτής της εικόνας, δίνοντας προτεραιότητα στο σεβασμό της προσωπικότητας των εργαζομένων. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται στην πράξη ότι με συντονισμένη παρέμβαση μπορούμε να διασφαλίσουμε αποτελεσματικά και κυρίως επιτυχημένα τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Θα πρέπει, ωστόσο, την ίδια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιοι, δυστυχώς, εμμένουν στο απαξιωμένο στη συνείδηση όλων μοντέλο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που επιχειρεί έστω και ανεπιτυχώς να επιβάλλει στρατιές «προθύμων» εργαζομένων, χωρίς εργασιακά δικαιώματα στην πράξη.

Η αντίδρασή μας οφείλει να είναι πάντοτε άμεση και κυρίως αποτελεσματική, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση τυχόν ανοχή από πλευράς των συναδέλφων σε αντισυναδελφικές συμπεριφορές και πρακτικές, πολλώ δε μάλλον στην προοπτική παροχής πρόσθετης απλήρωτης εργασίας, ενισχύει την ψεύτικη εικόνα ότι οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με λιγότερο προσωπικό, υποσκάπτοντας εν τέλει την εργασία μας, κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, την ίδια την υγεία μας και την οικογενειακή μας ισορροπία.

Κλείνοντας, θα θέλαμε από την πλευρά μας να σας διαβεβαιώσουμε, ότι με την ίδια συνέπεια θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την αποτελεσματική διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας, από όποια επιβουλή. Αυτή τη συνεπή, άλλωστε, στάση τιμούν και οι συνάδελφοί μας, ενισχύοντας και στηρίζοντας διαρκώς τη συλλογική μας προσπάθεια.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 – 3 (εσ. 81691 – 3), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 (εσ. 28141) & 216 9001245.

.                               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

         Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας   

Εμμανουήλ Μπεμπένης                                  Ισίδωρος Γοίλιας