Sat, 02 December 2023

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ – ΔΙΚΤΥΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

orario 10.png

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

το πρόσφατο τριήμερο «λουκέτο», που επιβλήθηκε από την Επιθεώρηση Εργασίας σε υποκατάστημα συστημικής τράπεζας του ανταγωνισμού,επιβεβαιώνει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο τις σοβαρές παραβιάσεις του νομίμου ωραρίου εργασίας και τις περιπτώσεις υποδηλωμένης εργασίας στον κλάδο.

Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς το τελευταίο διάστημαπληθαίνουν οι καταγγελίες συναδέλφων για συστηματική καταστρατήγηση του νομίμου ωραρίου εργασίας, τόσο σε κεντρικές υπηρεσίες, κυρίως όμως σε υποκαταστήματα της Τράπεζάς μας στο δίκτυο Β. Ελλάδος.

Σπεύδουμε για ακόμη μία φορά να επισημάνουμε ότι κανείς δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να πριονίζει το κλαδί του δέντρου πάνω στο οποίο κάθεται.

Η διαπίστωση, όμως, αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως άλλοθι, προκειμένου να κρύβονται επιμελώς, κάτω από το χαλί, τα πολλά και οξυμένα προβλήματα στους εργασιακούς χώρους.

Για το λόγο αυτό τονίζουμε ότι αν δεν αντιστραφεί άμεσα η εικόνα, που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή κυρίως στο δίκτυο Β. Ελλάδος και όχι μόνο, η οργανωμένη αντίδραση και απάντησή μας θα είναι άμεση. Ας φροντίσουν, επιτέλους, οι έχοντες την ευθύνη – και αναφερόμαστε τόσο στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, όσο και στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις – να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 33 του πρόσφατου Νόμου 4488/17 προβλέπεται «προσωρινή διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ημερών, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας».

Τονίζουμε την παραπάνω ρύθμιση, δίνοντας αφορμή για προβληματισμό στους κατέχοντες θέσεις ευθύνης, για το αν πραγματικά αξίζει με τη στάση ή τις παραλείψεις τους να εκθέτουν και να οδηγούν τη μεγαλύτερη ελληνική συστημική Τράπεζα στο να αποσπά αρνητικές πρωτιές στα θέματα τήρησης της εργατικής νομοθεσίας.

 Από την πλευρά μας, επαναλαμβάνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε παράτυπες συμπεριφορές, που εν τέλει υποσκάπτουν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Το γεγονός αυτό και σε ό,τι αφορά το θέμα της προστασίας του νομίμου ωραρίου εργασίας έχει, άλλωστε, επιβεβαιωθεί με τη συνεχή, συνεπή στάση και δράση μας, με αποκορύφωμα την περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου ύψους 1.635.000 € σε έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας στο κτήριο Συγγρού 87, κατόπιν αιτήματός μας και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μας.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των εργαζομένων στο δίκτυο, παρατηρείται σημαντική απόκλιση από τα οριζόμενα στη σχετική κλαδική ρύθμιση, αναφορικά με το κλαδικό ωράριο συναλλαγών, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές καταστρατηγήσεις του ημερήσιου χρόνου εργασίας.

Υπενθυμίζουμε σε όσους ενδεχομένως το αγνοούν ή ηθελημένα κάνουν πως το αγνοούν, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΟΤΟΕ – Τραπεζών (2002 – 2003), που ισχύει και δεσμεύει τις Τράπεζες,  πέραν του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας (7,5 ώρες από Δευτέρα έως Πέμπτη και 7 ώρες την Παρασκευή) προβλέπεται και συγκεκριμένο ωράριο συναλλαγών:

  • Ωράριο συναλλαγών
Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη:                    8.00 – 14.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:                                                 8.00 – 14.00

 Η τήρηση του ωραρίου συναλλαγών οφείλει να είναι απαρέγκλιτη, καθότι πέραν των υπολοίπων ζητημάτων, άπτεται και του πεδίου της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ασφάλειας των συναλλαγών και κυρίως της αποτροπής εκδήλωσης εγκληματικών ενεργειών (ληστείες, ομηρείες), που θέτουν σε κίνδυνο εργαζόμενους αλλά και συναλλασσόμενους.

Επισημαίνουμε ότι η προσήλωσή μας στα θέματα τήρησης του νομίμου ωραρίου εργασίας δεν αποτελεί προϊόν μια εμμονικής «διαστροφής». Διασφαλίζοντας το ωράριο εργασίας μας, διασφαλίζουμε την ίδια στιγμή και τις θέσεις εργασίας, ειδικά σε έναν κλάδο, που τα τελευταία χρόνια:

  • – έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας,
  • – διευρύνεται αυτονόητα και συνεχώς η χρήση των ψηφιακών συναλλαγών και η εξοικείωση των συναλλασσομένων με αυτές,
  • κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους τα λεγόμενα ψηφιακά καταστήματα,
  • – βρίσκονται σε ισχύ τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών, που προβλέπουν περαιτέρω συγχώνευση των κεντρικών υπηρεσιών και συρρίκνωση του δικτύου των καταστημάτων, με παράλληλη απομείωση του αριθμού των εργαζομένων.

Απέναντι σε αυτήν την ήδη διαμορφωμένη εικόνα, οποιαδήποτε από μέρους μας παροχή πρόσθετης, μη αμειβόμενης, εργασίας, πέραν του ότι αποστερεί νόμιμα οφειλόμενες σε εμάς αποδοχές και αντίστοιχες εισφορές προς τα ασφαλιστικά μας ταμεία, για παροχές υγείας και συντάξεις, δημιουργεί επιπλέον και την πλασματική εικόνα ότι οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν και με λιγότερο προσωπικό, λόγω της εντατικοποίησης και της απλήρωτης εργασίας, ανοίγοντας τις ορέξεις σε όσους επιβουλεύονται τη σταθερή εργασία.

Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε ΜΑΖΙ να εργαζόμαστε για την αποτελεσματική διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας, από όποια επιβουλή.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 – 3 (εσ. 81691 – 3), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 (εσ. 28141) ,216 9001245 & 216 4001938 (εσ. 81398).

          

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

             Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

    Μπεμπένης Εμμανουήλ                     Γοίλιας Ισίδωρος