Thu, 30 June 2022

 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ

​​ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση του Συλλόγου μας με τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ) κ.κ. Μακαριγάκη και Κεσόγλου, με αντικείμενο συζήτησης τη διαδικασία τοποθέτησης των εργαζομένων, οι οποίοι αξιοποίησαν το πλαίσιο της από 25.07.2019 δεσμευτικής, έγγραφης συμφωνίας ΟΤΟΕ και Τράπεζας Πειραιώς, επιλέγοντας την παραμονή και αξιοποίησή τους σε νέα τραπεζικά καθήκοντα και οι οποίοι διάγουν την τέταρτη πλέον εβδομάδα αυτής της ιδιότυπης αναγκαστικής αδείας μετ’ αποδοχών.

Στη συνάντηση αυτή, διαπιστώσαμε ότι από πλευράς των εκπροσώπων της ΔΑΔ συντηρείται η κωλυσιεργία ως προς την άμεση ανταπόκριση της Τράπεζας στις συμβατικές υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την προαναφερόμενη δεσμευτική συμφωνία, με δεδομένο το γεγονός ότι και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν προτάσεις για ανάληψη υπηρεσίας σε Αττική και Περιφέρεια, που όμως θα απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, ενώ για τους υπολοίπους θα παραταθεί εκ νέου η περίοδος ειδικής αδείας μετ’ ​​ αποδοχών.

Καταλήξαμε, επίσης, ότι θα επιχειρηθεί από πλευράς ΔΑΔ η συντήρηση του τεχνητού κλίματος ανασφάλειας, καθώς μεταξύ των προτάσεων που θα τεθούν υπ’ ​​ όψιν των συναδέλφων μας θα περιλαμβάνονται και κάποιες για παροχή εργασίας εκτός νομού. Στο σημείο αυτό τονίσαμε ότι η συγκεκριμένη προοπτική αντίκειται στις ισχυρές, προστατευτικές διατάξεις των Οργανισμών Προσωπικού, της εργατικής νομοθεσίας αλλά και της έγγραφης συμφωνίας της Τράπεζας με την ΟΤΟΕ. Οι εκπρόσωποι της ΔΑΔ διευκρίνισαν ότι οι προτάσεις αυτές θα τεθούν αποκλειστικά και μόνο σε εθελοντική βάση στην κρίση των συναδέλφων.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπήρξε η επιπλέον πρόταση από πλευράς των επικεφαλής της ΔΑΔ για παροχή υπηρεσιών από μέρους των συναδέλφων σε τηλεφωνικό κέντρο της PDSolutions, με διατήρηση μισθού και αναγνώριση προϋπηρεσίας, αλλά και υπογραφή νέας σύμβασης πρόσληψης (άρα απεμπόληση της τραπεζοϋπαλληλικής ιδιότητας), με 40ωρη εργασία, βάρδιες και εργασία τα Σαββατοκύριακα!

Μετά και την αυτονόητη επιχειρηματολογία μας, η συγκεκριμένη πρόταση αποσύρθηκε.

Από την πλευρά μας, επιμείναμε στην ανάγκη άμεσης αξιοποίησης του έμπειρου, κατηρτισμένου και επιχειρησιακά ετοιμοπόλεμου στελεχιακού δυναμικού του RBU, με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες, όσο και στο δίκτυο των καταστημάτων, όπως επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί με πλήθος ανακοινώσεων και αντίστοιχων παρεμβάσεών μας.

Επιπλέον, αναδείξαμε και το οξύμωρο του πράγματος, από τη μια να πραγματοποιούνται νέες προσλήψεις, για τις οποίες οι εκπρόσωποι της ΔΑΔ επικαλέστηκαν τις γενικότερες διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ την ίδια στιγμή παραμένει αναξιοποίητο το κομμάτι εκείνο, που αποτελεί την άλλοτε αποκαλούμενη «ναυαρχίδα» της Τράπεζας και συνέβαλε καταλυτικά στην επιστροφή του Οργανισμού στην κερδοφορία, με την ευσυνειδησία, τον επαγγελματισμό και την άριστη κατάρτισή του στις τραπεζικές εργασίες.

Για εμάς οι εργαζόμενοι αυτοί, όπως και όλοι οι συνάδελφοι στην Τράπεζα Πειραιώς, αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο αυτού του Οργανισμού, που εγγυάται τη σταθερότητα, ισορροπία και ανάπτυξη του Οργανισμού, και όχι την … «ανισορροπία», όπως έσπευσαν οι … «συνήθεις ύποπτοι» να εκτιμήσουν δικαιολογώντας τις … «αντικειμενικές δυσκολίες που παρουσιάζει η λειτουργική απορρόφηση όσων παραμένουν στην Τράπεζα».

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

με βάση και τις χθεσινές εξελίξεις αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά στην πράξη η ισχύς και οι δεσμευτικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την έγγραφη συμφωνία της 25.07.2019, την οποία επέβαλλαν οι πολύμηνες, υπερήφανες και ​​ δυναμικές ​​ κινητοποιήσεις των συναδέλφων και η οποία επαναλαμβάνουμε προβλέπει ότι:

​​ «Οι εργαζόμενοι που θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα εταιρεία θα παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς και θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της στο πλαίσιο όσων ορίζονται στον Οργανισμό Προσωπικού».

Η κωλυσιεργία, ωστόσο, της Διοίκησης να ανταποκριθεί στις δεσμευτικές της υποχρεώσεις, πέραν των υπολοίπων, εγείρει και σοβαρά ζητήματα για το μέλλον και την αξιοπιστία του Οργανισμού και την προοπτική αξιοποίησης του θετικού momentum για την οικονομία προς όφελος της μεγαλύτερης ελληνικής συστημικής Τράπεζας και των εργαζομένων της.

Το σύνθημα και το μήνυμα πρέπει να είναι η φυγή προς τα εμπρός και όχι η συνεχής ομφαλοσκόπηση με ζητήματα, που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός νεοσύστατου εταιρικού σχήματος, στο οποίο η προοπτική συμμετοχής των εργαζομένων έχει ήδη απαντηθεί!

Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς μπροστά στις εξελίξεις. Επιβάλλεται η άμεση μεταχείριση όλων των συνδικαλιστικών και νομικών μέσων. Και προς αυτήν την κατεύθυνση, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα, επιζητώντας το αυτονόητο: Την άμεση αξιοποίηση των συναδέλφων μας.

Τέλος, όπως είναι ήδη γνωστό ο Σύλλογός μας καθώς και ο Ενωτικός Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (πρ. Μακεδονίας - Θράκης) αλλά και τρία μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ έχουμε ήδη ζητήσει εγγράφως την έκτακτη σύγκληση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας, προκειμένου να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα, η οποία όφειλε εντός 24 ωρών από την κατάθεση του έγγραφου αιτήματος να συγκληθεί και να συνεδριάσει.

Καλούμε και τα υπόλοιπα τρία μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, που προέρχονται από την Τράπεζα Πειραιώς, όπως και τους υπολοίπους Συλλόγους Εργαζομένων, που επίσης δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα να στηρίξουν το δίκαιο αυτό αίτημα, προκειμένου και σε επίπεδο Ομοσπονδίας να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις με βάση τις συνολικές εξελίξεις.

Ο ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 (εσ. 28141), 216 4001699 (εσ. 81699) & 216 9001245.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος       ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ο Γεν. Γραμματέας

Μπεμπένης Εμμανουήλ  ​​ ​​ ​​​​    ​​​​ Γοίλιας Ισίδωρος